• Aktualności

      • Ogłoszenie wyników.... i co dalej?

      • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 19 lipca o godz. 12.00.  Każdy kandydat samodzielnie sprawdza w systemie elektronicznym do jakiej szkoły został zakwalifikowany i do tej szkoły zanosi oryginały dokumentów (potwierdzenie woli).

        

       Kandydaci zakwalifikowani do I Liceum im. Limanowskiego w dniach 19 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 15.00 przynoszą:

       1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

       2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

       3. Wypełnioną "deklaracja_rodzicow_i_kandydatow_ILO_2024-25.pdf"

       4. Wypełnioną ankietę "Napisz_nam_o_sobie_(uzdolnienia)_2024.pdf"

       5. Podpisany dokument  Rodo_-_kandydat.pdf,

       6. Kartę zdrowia

       7. 2 zdjęcia (aktuane)

       8. 30 zł. na identyfikator

       Prosimy także o przesłanie wersji elektronicznej zdjęcia do legitymacji w formie pliku .jpg nazwanego: imie_nazwisko_klasa.jpg na adres: foto@jedynka.org

        

       Niedostarczenie w terminie oryginałów świadectw jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w I LO.

        

       We wrześniu wszystkie pierwsze klasy wyjeżdzają na integrację (25-27.09.2024).

       Będziemy mieszkać w ośrodku Camp Zefir (atrakcje i zakwaterowanie zapewnia firma Chris).
       Koszt 3-dniowego wyjazdu to ok. 750 zł.

       Rodziców prosimy o wpłatę I raty w wysokości 400 zł najpóżniej do 20.08 na rachunek:

       21 1030 1508 0000 0005 5096 0079

       Miasto Stołeczne Warszawa – I Liceum Ogólnokształcące im. Limanowskiego,

       01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 15

       Nazwisko Imię, KLASA, wyjazd integracyjno-edukacyjny Zefir

        przedpłata

       Prosimy o wypełnienie i dostarczenie wraz z innymi dokumentami zgody na udział w wyjeździe: Zgoda_na_wycieczke_i_regulamin_wycieczki_ogolny_2024_Zefir_integracja.pdf

        

       ========================================================================================

       Wyjaśnienie - odwołania od wyników rekrutacji mogą być uzasadnione tylko i wyłącznie błędami w procesie rekrutacyjnym - np. zmiana wyniku egzaminu przez OKE, błędnie wpisane oceny, błąd w zliczeniu punktów itp.

        

       Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do naszej szkoły a chcą jeszcze spróbować się dostać, mogą brać udział w rekrutacji uzupełniającej od 22 lipca do 31 lipca . Z doświadczenia wiemy, że w sierpniu zwalnia się zwykle jeszcze kilka miejsc.

       W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział kandydaci:

       • którzy nie dostali się do żadnej szkoły,
       • którzy dostali się do innej ale chcieliby chodzić do naszej szkoły,
       • kandydaci, którzy dostali się do naszej szkoły ale chcieliby zmienić profil klasy.

       W rekrutacji uzupełniającej decydują te same punkty rekrutacyjne co w rekrutacji zasadniczej!

       Uwaga ten sam kandydat może mieć różną liczbę punktów rekrutacyjnych do różnych klas (do każdej klasy brane są pod uwagę inne przedmioty punktowane).

      • Rekrutacja na kolejny rok szkolny

       • Rekrutacja odbywa się poprzez system elektroniczny warszawa.edu.com.pl
        w terminach określonych przez kuratora oświaty dla całego województwa.
       • W szkole będzie utworzona jedna klasa integracyjna, w której będzie 3-5 miejsc dla kandydatów z niepełnosprawnościami - będzie to klasa pol-hist-hist.szt. Wymagane jest aktualne orzeczenie na etap szkoły średniej. Rodziców kandydatów z orzeczeniem prosimy o dużo wcześniejszy kontakt na adres jedynka@jedynka.org.
      • Professional development

      • Klasa 2I wzieła udział w projektcie razem z zepołami z Penn State University (Pensylwania, USA), Uniwersytetu Leibniza (Hannover, Niemcy), Uniwersytetu Galway (Galway, Irlandia) i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa, Polska). W działania była zaangażowana Ukraińska Organizacja Młodzieży Kościoła św. Barnaby w Londynie w Anglii.

       Szczegóły na stronie https://www.aps.edu.pl/aktualnosci/projekt-mlodziez-jako-badacze/

      • Youth as researchers

      • Projekt i praca uczniów klasy 2i

       Od końca września 2023 do lutego 2024 realizowaliśmy projekt "Młodzież jako badacze" z uczniami II klasy I  pochodzącymi z Ukrainy i Białorusi. Projekt, skierowany był do młodzieży uchodźczej w wieku 14-25 lat.

        

       Projekty zostały przedstawione 22 marca 2024 r. podczas konferencji "Supporting the social inclusion of children and young people with intellectual and developmental disabilities" w Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (link do wydarzenia i transmisji: https://youtube.com/live/YJn8HbksPrA?feature=share).

        

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 277 16 45 szkoła / recepcja
    (+48) 22 277 16 50 - sekretariat
    (+48) 22 277 16 52 - sekretariat
    (+48) 22 277 16 47 - administracja i finanse
    (+48) 22 277 16 46 - administracja i finanse
    (+48) 22 277 16 41 - kadry
    (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski I
    (+48) 22 277 16 49 - pokój nauczycielski II
    (+48) 22 277 16 44 - pedagog
    (+48) 22 277 16 43 - psycholog
    (+48) 22 277 16 42 - komisja rekrutacyjna
    (+48) 723 24 58 97 - gabinet medyczny
    (+48) 723 24 58 98 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15
    01-513 Warszawa
    Poland
   • (+48) 22 277 16 45
  • Logowanie