• Skład RR

     • Rada rodziców reprezentuje wszystkich rodziców w szkole. Rodzice w każdej z klas wybierają swojego przedstawiciela do rady, która następnie wybiera prezydium.

      Przewodniczący rady rodziców - pan Radosław Panasiuk

      wiceprzewodnicząca rady - pani Magdalena Dzieżyk

      skarbnik rady - pani Monika Jankowska

      sekretarz rady - pani Marta Reaud