• Informacje prawne

    • Informacja o dostępności

    • Deklaracja dostępności

     1. Deklaracja dostępności serwisu internetowego I Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

     Wstęp Deklaracji

     I Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie zobowiązuje się podjąć starania o dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

     1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
     2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
     3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
     4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
     5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
     6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
     7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
     8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
     9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

     10.       niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

     11.       niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

     12.       na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

      

     Wyłączenia:

     1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
     2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt adres poczty elektronicznej jedynka.lo1@eduwarszawa.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

     Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
     Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

      

      

     2. Dostępność architektoniczna

     [Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]

     Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej
     Warszawskiego Transportu Publicznego

     Siedziba I Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie:

      ul. Alojzego Felińskiego 15, 01 –513 Warszawa
     1. Sposób Dojazdu
     Budynek znajduje się przy ul. Felińskiego pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą gen. Zajączka i al. Wojska Polskiego.
     Dojścia piesze są od ulic gen. Zajączka, al. Wojska Polskiego  i ul. Płk. Lisa-Kuli.  Przejścia dla pieszych przy wymienionych ulicach nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami nie występują schody.

     Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.650 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

     Dojście na perony schodami stałymi i windami. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra – Dworzec Gdański oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

     Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 350 m: przy placu Inwalidów. (A – 116, )

     Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 350 m: przy placu Inwalidów. (T – 6, )


     Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na terenie jednostki.
     Najbliższy postój taksówek jest na ul. Gen. Zajączka.


     2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
     Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Felińskiego - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest niedostępne dla osób na wózku.

      

     Dojście piesze jest równe, bez nachylenia a następnie zawiera schody do drzwi zewnętrznych oraz schody na wysoki parter. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Przejście do sali obsługi klienta jest przez wiatrołap. Na domofonie należy wcisnąć nr 1.. Sala do obsługi petentów usytuowana wyłącznie na parterze jest przestronna z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

     Dla osób na wózku dostępny jest wjazd boczną rampą  (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).  Aby skorzystać z rampy należy zadzwonić tel: 723254898 aby otrzymać pomoc asystenta przy  wejściu oraz poruszaniu się windą.


     Korytarze na parterze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób .
     Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze, schody wewnętrzne służą wyłącznie dla uczniów i pracowników. Winda wewnętrzna jest obsługiwana na potrzeby osób z ograniczoną zdolnością  poruszania się przez asystenta.

      W budynku jest winda. Winda nie dochodzi do wszystkich kondygnacji.

     Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

     Dostęp elektroniczny do tłumacza PJM jest na w sekretariacie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.


     Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

     Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na wysokim parterze po prawej stronie. Dojście do toalet przez korytarz j.w.        

     W toalecie jest ograniczona przestrzeń manewrowa, jest przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski.

     W budynku nie ma pokoju dla matki z dzieckiem.

     Brak windy do celów ewakuacyjnych.
   • EduPage and the GDPR

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

     
   • Napisz do nas

    If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
    • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
    • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
   • Logowanie