• Dyrekcja

  • Władze szkoły

    • ANDRZEJ JAN WYROZEMBSKI
    • ANDRZEJ JAN WYROZEMBSKIDyrektorandrzej.wyrozembski@jedynka.org
    • JOANNA CHORĄŻY
    • JOANNA CHORĄŻYWicedyrektorjoanna.chorazy@jedynka.org
    • ANNA WRÓBLEWSKA-LECH
    • ANNA WRÓBLEWSKA-LECHWicedyrektoranna.wroblewska@jedynka.org