• Doradztwo Zawodowe

    • Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest ważnym zadaniem wychowawczym szkoły.

     Adresatami są: uczniowie, rodzice, nauczyciele. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami uczniów przez cały okres kształcenia. 

     Doradztwo zawodowe umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy, rynku edukacyjnego, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

     Koordynatorem działań jest szkolny doradca zawodowy.

      

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
  • Logowanie