• Doradztwo Zawodowe

    • Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest ważnym zadaniem wychowawczym szkoły.

     Adresatami są: uczniowie, rodzice, nauczyciele. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami uczniów przez cały okres kształcenia. 

     Doradztwo zawodowe umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy, rynku edukacyjnego, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

     Koordynatorem działań jest szkolny doradca zawodowy.

      

     Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego