• Aktualności

      • Ogłoszenie wyników.... i co dalej?

      • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 19 lipca o godz. 12.00.  Każdy kandydat samodzielnie sprawdza w systemie elektronicznym do jakiej szkoły został zakwalifikowany i do tej szkoły zanosi oryginały dokumentów (potwierdzenie woli).

        

       Kandydaci zakwalifikowani do I Liceum im. Limanowskiego w dniach 19 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 15.00 przynoszą:

       1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

       2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

       3. Wypełnioną "deklaracja_rodzicow_i_kandydatow_ILO_2024-25.pdf"

       4. Wypełnioną ankietę "Napisz_nam_o_sobie_(uzdolnienia)_2024.pdf"

       5. Podpisany dokument  Rodo_-_kandydat.pdf,

       6. Kartę zdrowia

       7. 2 zdjęcia (aktuane)

       8. 30 zł. na identyfikator

       Prosimy także o przesłanie wersji elektronicznej zdjęcia do legitymacji w formie pliku .jpg nazwanego: imie_nazwisko_klasa.jpg na adres: foto@jedynka.org

        

       Niedostarczenie w terminie oryginałów świadectw jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w I LO.

        

       We wrześniu wszystkie pierwsze klasy wyjeżdzają na integrację (25-27.09.2024).

       Będziemy mieszkać w ośrodku Camp Zefir (atrakcje i zakwaterowanie zapewnia firma Chris).
       Koszt 3-dniowego wyjazdu to ok. 750 zł.

       Rodziców prosimy o wpłatę I raty w wysokości 400 zł najpóżniej do 20.08 na rachunek:

       21 1030 1508 0000 0005 5096 0079

       Miasto Stołeczne Warszawa – I Liceum Ogólnokształcące im. Limanowskiego,

       01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 15

       Nazwisko Imię, KLASA, wyjazd integracyjno-edukacyjny Zefir

        przedpłata

       Prosimy o wypełnienie i dostarczenie wraz z innymi dokumentami zgody na udział w wyjeździe: Zgoda_na_wycieczke_i_regulamin_wycieczki_ogolny_2024_Zefir_integracja.pdf

        

       ========================================================================================

       Wyjaśnienie - odwołania od wyników rekrutacji mogą być uzasadnione tylko i wyłącznie błędami w procesie rekrutacyjnym - np. zmiana wyniku egzaminu przez OKE, błędnie wpisane oceny, błąd w zliczeniu punktów itp.

        

       Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do naszej szkoły a chcą jeszcze spróbować się dostać, mogą brać udział w rekrutacji uzupełniającej od 22 lipca do 31 lipca . Z doświadczenia wiemy, że w sierpniu zwalnia się zwykle jeszcze kilka miejsc.

       W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział kandydaci:

       • którzy nie dostali się do żadnej szkoły,
       • którzy dostali się do innej ale chcieliby chodzić do naszej szkoły,
       • kandydaci, którzy dostali się do naszej szkoły ale chcieliby zmienić profil klasy.

       W rekrutacji uzupełniającej decydują te same punkty rekrutacyjne co w rekrutacji zasadniczej!

       Uwaga ten sam kandydat może mieć różną liczbę punktów rekrutacyjnych do różnych klas (do każdej klasy brane są pod uwagę inne przedmioty punktowane).

   • Kontakty

    • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
    • (+48) 22 277 16 45 szkoła / recepcja
     (+48) 22 277 16 50 - sekretariat
     (+48) 22 277 16 52 - sekretariat
     (+48) 22 277 16 47 - administracja i finanse
     (+48) 22 277 16 46 - administracja i finanse
     (+48) 22 277 16 41 - kadry
     (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski I
     (+48) 22 277 16 49 - pokój nauczycielski II
     (+48) 22 277 16 44 - pedagog
     (+48) 22 277 16 43 - psycholog
     (+48) 22 277 16 42 - komisja rekrutacyjna
     (+48) 723 24 58 97 - gabinet medyczny
     (+48) 723 24 58 98 - portiernia
    • Warszawa, ul. Felińskiego 15
     01-513 Warszawa
     Poland
    • (+48) 22 277 16 45
   • Logowanie