• Stypendia

     • 300+ Stypendium na Start
     • 300+ Stypendium na Start

     • 14.08.2022 08:18
     • Kto może otrzymać świadczenie z programu „Dobry Start”?

      Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.

     • więcej
     • Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
     • Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

     • 22.02.2022 19:23
     • Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne.
     • więcej
     • Stypendium szkolne
     • Stypendium szkolne

     • 12.02.2022 15:21
     • Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

       

     • więcej