• Wniosek o legitymację

    • Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

    • W przypadku zgubienia lub kradzieży legitymacji szkolnej należy ubiegać się o wydanie duplikatu. W tym celu trzeba pobrać, wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty oraz złożyć wniosek w szkole. 

     Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.pdf