• Aktualności

      • REKRUTACJA - ogłoszenie wyników ... i co dalej?

      • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 21 lipca o godz. 12.00.  Każdy kandydat samodzielnie sprawdza w systemie elektronicznym do jakiej szkoły został zakwalifikowany i do tej szkoły zanosi oryginały dokumentów (potwierdzenie woli).

        

       Kandydaci zakwalifikowani do I Liceum im. Limanowskiego w dniach 21lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 14.00 przynoszą:

       1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

       2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

       3. Wypełnioną "deklaracja_rodzicow_i_kandydatow_ILO_2023-24",

       4. Wypełnioną ankietę "Kandydat_o_sobie",

       5. Podpisany dokument  Rodo_-_kandydat.pdf,

       6. Kartę zdrowia

       7. 3 zdjęcia (aktuane)

       8. 30 zł. na identyfikator

        

       Niedostarczenie w terminie oryginałów świadectw jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w I LO.

        

       Wyjaśnienie - odwołania od wyników rekrutacji mogą być uzasadnione tylko i wyłącznie błędami w procesie rekrutacyjnym - np. zmiana wyniku egzaminu przez OKE, błędnie wpisane oceny, błąd w zliczeniu punktów itp.

        

       Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do naszej szkoły a chcą jeszcze spróbować się dostać, mogą brać udział w rekrutacji uzupełniającej od 31 lipca do 2 sierpnia. Z doświadczenia wiemy, że w sierpniu zwalnia się zwykle jeszcze kilka miejsc.

       W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział kandydaci:

       • którzy nie dostali się do żadnej szkoły,
       • którzy dostali się do innej ale chcieliby chodzić do naszej szkoły,
       • kandydaci, którzy dostali się do naszej szkoły ale chcieliby zmienić profil klasy.

       W rekrutacji uzupełniającej decydują te same punkty rekrutacyjne co w rekrutacji zasadniczej!

       Uwaga jeden kandydat może mieć inną liczbę punktów rekrutacyjnych do różnych klas (do każdej klasy brane są pod uwagę inne przedmioty punktowane).

        

   • Kontakty

    • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
    • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
    • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
   • Logowanie