• Aktualności

      • Informacja dla kandydatów z Ukrainy

      • Z przykrością informujemy, że nie mamy już wolnych miejsc w klasach przygotowawczych.
       Zainteresowanych nauką w polskich szkołach prosimy o kontakt z koordynatorami w Wydziałach Oświaty Urzędów Dzielnic.

       Kandydatów, którzy dotychczas złożyli dokumenty informujemy, że wyniki rekrutacji (informacja, kto został przyjęty do klas dla uczniów z Ukrainy) zostaną ogłoszone po 20.08.

       W klasach przygotowawczych jest 15 miejsc a kandydatów wielokrotnie więcej. O przyjęciu będą decydowały oceny uzyskane na koniec ostatniej klasy (w szkole ukraińskiej) oraz ew. rozmowa.