• Stypendia

   • 300+ Stypendium na Start
    • 300+ Stypendium na Start

    • 14.08.2022 08:18
    • Kto może otrzymać świadczenie z programu „Dobry Start”?

     Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.

    • 1 lipca ruszył nabór wniosków w programie „Dobry Start”. Każdy uczeń rozpoczynający rok szkolny otrzyma 300 zł jednorazowego wsparcia. Przysługuje ono wszystkim rodzinom bez względu na dochód. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada.

     Kto może otrzymać świadczenie z programu „Dobry Start”?

     Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.

     Kto może złożyć wniosek?

     Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Może go również złożyć pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

     Jak złożyć wniosek o „Dobry Start”?

     Wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry start” przyjmowane są wyłącznie online za pośrednictwem trzech kanałów:  

     Przy składaniu wniosków nie są wymagane żadne dodatkowe zaświadczenia. Wsparcie przysługuje niezależnie od wysokości dochodów. Zostanie ono przekazane na wskazany rachunek bankowy.

     Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

     Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

     Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

      

     Źródło: MEiN

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat

    (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski

    723245897 - gabinet medyczny

    723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15
    01-513 Warszawa
    Poland
  • Logowanie