• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

     • Jeśli nie czujecie się gotowi do porozmawiania z osobą dorosłą w Waszym otoczeniu, zadzwońcie do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:

       

      - FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ /tel. 116-111/

      Dyżurują w nim osoby, które mogą Wam pomóc (psycholodzy, pedagodzy). Możecie, podzielić się z nimi swoimi trudnościami, otrzymać wsparcie i porady, które pomogą Wam radzić sobie w trudnych sytuacjach. Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat na stronie: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

      -  TELEFON ZAUFANIA PRZY RZECZNIKU PRAW DIZECKA/800 12 12 12/

      Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.

      - OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA /800 120 002/


      Zapraszamy Państwa do korzystania z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej znajdującej się przy naszym liceum:

      http://www.poradnia-nr3.pl/

       

      ICE - (in Case of Emergency) SKRÓT, KTÓRY RATUJE ŻYCIE


      ICE
       to międzynarodowy skrót, ale i pomysł na ratowanie życia za pomocą telefonów komórkowych.
      Te trzy litery (powstałe od angielskiego zwrotu „in case of emergency” – „w nagłym wypadku”)
      W spisie telefonów w komórce, powinien znajdować się numer telefonu do najbliższej osoby (jeśli jest ich więcej, to wpisz kolejno „ICE1”, „ICE2”), która będzie mogła udzielić podstawowych informacji na nasz temat, m.in. o grupie krwi, przebytych chorobach czy przyjmowanych lekach.

      Pomysł genialny w swej prostocie

      Telefon komórkowy staje się prawie częścią naszego ciała. Wychodząc gdzieś z reguły zapominamy różne rzeczy ale nie telefonu. Telefon może też uratować nam życie nawet wtedy, gdy zdarzył się wypadek i jesteśmy nieprzytomni…

      Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
      Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekłe, alergie…

      W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć.
      W końcu to nic nie kosztuje, a może okazać się bezcenne!!!


  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
  • Logowanie