• Historia Szkoły

     • Najważniejsze daty w historii Liceum

      1921 - W Warszawie na terenie Starego Żoliborza powołano Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową (WSM) oraz Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD). Głównym celem Towarzystwa było zajmowanie się problemami społecznego wychowania dzieci i młodzieży.

      1930 - Żoliborski oddział RTPD założył w I Kolonii WSM Szkołę Podstawową im. Bolesława Limanowskiego. Obecnie w tym budynku mieści się m.in. kino Wisła.


      1934 - Szkołę podstawową przekształcono w Gimnazjum im. Bolesława Limanowskiego. Było ono pierwszą szkołą świecką na Starym Żoliborzu, odznaczjącą się wysokim poziomem nauczania. Kształcono i wychowywano tu młodzież w duchu społecznym opartym na ideałach głoszonych przez socjalistów.


      1939-1945 - Nauczyciele pracujący w Gimnazjum im. Bolesława Limanowskiego prowadzili komplety tajnego nauczania. Uczniowie gimnazjum aktywnie włączyli się w działalność konspiracyjną AK, OW, PPS, AL. Budynek szkoły został zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego.


      1945 - Jesienią tego roku reaktywowano Gimnazjum im. Bolesława Limanowskiego przy ul. Felińskiego 15, w budynku powstałym w latach dwudziestych dla V Państwowego Gimnazjum i Liceum im. księcia Józefa Poniatowskiego.

      1957 - Szkoła przyjęła nazwę I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Limanowskiego.

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
  • Logowanie