• Podręczniki 2023-2024

     • Klasy drugie

     • Szkolna giełda podręczników używanych jest na facebookowej grupie uczniów i nauczycieli.

      Zanim kupisz używaną książkę sprawdź  czy jest ona w tegorocznym wykazie aktualnych podręczników.

       

       

      2a (polski/historia/angielski)

      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

       

      autor/tytuł

       

      wydawnictwo

       

      uwagi

      Język polski

      Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

      cz1 i cz2

      Język angielski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

      Język francuski/

       

      hiszpański

      Boutegege Regine, Bello Alessandra, Poirey Carole, Supryn-Klepcarz Magdalena

      Exploits1 ,2/ podręcznik i zeszyt ćw,/

      Wydawnictwo PWN

      D Małgorzata Spychała, Descubre 2,  Wydawnictwo: Draco. 2agh (z prof. Pacheco) 

      Małgorzata Spychała, Descubre 1 i Descubre 2,  i zeszyty ćwiczeń Wydawnictwo: Draco   ( prof. Carlos Munar)

      Historia

      Paweł Klint 

      ,,Zrozumieć przeszłość 2” podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

      Zakres rozszerzony

      Nowa podstawa programowa 2022

      Nowa Era

       

      Historia i teraźniejszość

      Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński,Tomasz Grochowski, Witold Pelczar

      Historia i teraźniejszość 2 Liceum i technikum.

      Zakres podstawowy

      WSiP

      -

      Geografia

      Oblicza geografii 2 zakres podstawowy

      T. Rachwał, R. Uliszak

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Biologia

      Biologia na czasie 2

      Autorzy Anna Helmin, Jolanta Holeczek

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Chemia

      Romuald Hassa, Aleksander Mrzigod, Janusz Mrzigod, „To jest chemia 2” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      zakres podstawowy

      Nowa Era

      kontynuacja podręcznika z klasy 1

      podręcznik + karty pracy

      Fizyka

      Marcin Braun, Weronika Śliwa 

      “Odkryć fizykę 2” podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

       

      Matematyka

      MATeMAtyka 2 zakres podstawowy

      W. Babiański, l. Chańko

      Nowa Era

      podręcznik

      Informatyka

      Informatyka na czasie 2 zakres podstawowy. 

      Nowa Era

      podręcznik

      Podstawy przedsiębiorczości

      Podstawy przedsiębiorczości 1

      J. Korba, Z. Smutek

      Operon

      podręcznik+

      karty pracy       

      2b fizyczna (matematyka/ fizyka/angielski)

      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

       

      autor/tytuł

       

      wydawnictwo

       

      uwagi

      Język polski

      Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

      cz1 i cz2

      Język angielski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

      Język hiszpański/niemiecki

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

       

      D Małgorzata Spychała, Descubre 2,  Wydawnictwo: Draco. 2bdf (z prof. Pacheco) 

       Małgorzata Spychała, Descubre 1 i Descubre 2,  i zeszyty ćwiczeń Wydawnictwo: Draco  ( prof. Carlos Munar)

      Historia

      Jarosław Czubaty

      ,,Historia 2”

      podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

      Zakres podstawowy

      Nowa edycja

      WSiP

       

      Historia i teraźniejszość

      Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński,Tomasz Grochowski, Witold Pelczar

      Historia i teraźniejszość 2 Liceum i technikum.

      Zakres podstawowy

      WSiP

       

      Geografia

      Oblicza geografii 2 zakres podstawowy

      T. Rachwał, R. Uliszak

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Biologia

      Biologia na czasie 2

      Autorzy Anna Helmin, Jolanta Holeczek

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Chemia

      Romuald Hassa, Aleksander Mrzigod, Janusz Mrzigod, „To jest chemia 2” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      zakres podstawowy

      Nowa Era

      kontynuacja podręcznika z klasy 1

      podręcznik + karty pracy

      Fizyka

      Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

      “Zrozumieć fizykę 2 “ Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

       

      Matematyka

      MATeMAtyka 2 zakres podstawowy i rozszerzony

      W. Babiański, l. Chańko

      Nowa Era

      podręcznik

      Informatyka

      Informatyka na czasie 2 zakres podstawowy. 

      Nowa Era

      podręcznik

      Podstawy przedsiębiorczości

      Podstawy przedsiębiorczości 1

      J. Korba, Z. Smutek

      Operon

      podręcznik+

      karty pracy       

      2b informatyczna (matematyka/informatyka/angielski)

      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

       

      autor/tytuł

       

      wydawnictwo

       

      uwagi

      Język polski

      Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

      cz1 i cz2

      Język angielski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

      Język hiszpański/niemiecki

      Język hiszpański - Descubre  2 - M. Spychała, Wyd . Draco ( o ile skończona jest część Descubre 1)

      D Małgorzata Spychała, Descubre 2,  Wydawnictwo: Draco. 2bdf (z prof. Pacheco) 

      Małgorzata Spychała, Descubre 1 i Descubre 2,  i zeszyty ćwiczeń Wydawnictwo: Draco   ( prof. Carlos Munar)

      Historia

      Jarosław Czubaty

      ,,Historia 2”

      podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

      Zakres podstawowy

      Nowa edycja

      WSiP

       

      Historia i teraźniejszość

      Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński,Tomasz Grochowski, Witold Pelczar

      Historia i teraźniejszość 2 Liceum i technikum.

      Zakres podstawowy

      WSiP

       

      Geografia

      Oblicza geografii 2 zakres podstawowy

      T. Rachwał, R. Uliszak

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Biologia

      Biologia na czasie 2

      Autorzy Anna Helmin, Jolanta Holeczek

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Chemia

      Romuald Hassa, Aleksander Mrzigod, Janusz Mrzigod, „To jest chemia 2” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      zakres podstawowy

      Nowa Era

      kontynuacja podręcznika z klasy 1

      podręcznik + karty pracy

      Fizyka

      Marcin Braun, Weronika Śliwa 

      “Odkryć fizykę 2” podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

       

      Matematyka

      MATeMAtyka 2 zakres podstawowy i rozszerzony

      W. Babiański, l. Chańko

      Nowa Era

      podręcznik

      Informatyka

      Informatyka na czasie 2–zakres rozszerzony

      Nowa Era

      podręcznik

      Podstawy przedsiębiorczości

      Podstawy przedsiębiorczości 1

      J. Korba, Z. Smutek

      Operon

      podręcznik+

      karty pracy

       

       

      2c (biologia/matematyka/angielski)

      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

       

      autor/tytuł

       

      wydawnictwo

       

      uwagi

      Język polski

      Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

      kontynuacja podręcznika z klasy 1- część II, następnie klasa II

      cz.1 i cz.2

      Język angielski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

       

      Gr. II (Julia Zuin): Marta Rosińska,Lynda Edwards; New Password B1+ (podręcznik + ćwiczenia); wyd. Macmillan

      Język francuski       

      Język hiszpański

      Boutegege Regine, Bello Alessandra, Poirey Carole, Supryn-Klepcarz Magdalena

      Exploits1 ,2/ podręcznik i zeszyt ćw,/

      Wydawnictwo PWN

      D Małgorzata Spychała, Descubre 2,  Wydawnictwo: Draco. 2ce (z prof. Pacheco) 

      Małgorzata Spychała, Descubre 1 i Descubre 2,  i zeszyty ćwiczeń Wydawnictwo: Draco   ( prof. Carlos Munar)

      Historia

      Jarosław Czubaty

      ,,Historia 2”

      podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

      Zakres podstawowy

      Nowa edycja

      WsiP

       

      Historia i teraźniejszość

      Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński,Tomasz Grochowski, Witold Pelczar

      Historia i teraźniejszość 2 Liceum i technikum.

      Zakres podstawowy

      WSiP

       

      Geografia

      Oblicza geografii 2 zakres podstawowy

      T. Rachwał, R. Uliszak

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Biologia

      Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony

      Autorzy Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

      Nowa Era

      podręcznik

      Chemia

      Romuald Hassa, Aleksander Mrzigod, Janusz Mrzigod, „To jest chemia 2” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      zakres podstawowy

      Nowa Era

      kontynuacja podręcznika z klasy 1

      podręcznik + karty pracy

      Fizyka

      Marcin Braun, Weronika Śliwa 

      “Odkryć fizykę 2” podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

       

      Matematyka

      MATeMAtyka 2 zakres podstawowy i rozszerzony

      W. Babiański, l. Chańko

      Nowa Era

      podręcznik

      Informatyka

      Informatyka na czasie 2 zakres podstawowy. 

      Nowa Era

      podręcznik

      Podstawy przedsiębiorczości

      Podstawy przedsiębiorczości 1

      J. Korba, Z. Smutek

      Operon

      podręcznik+

      karty pracy
       

      2d (polski/historia sztuki/angielski)

      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

       

      autor/tytuł

       

      wydawnictwo

       

      uwagi

      Język polski

      Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

      cz1 i cz2

      Język angielski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

       

      Grupa  Julia Zuin: Marta Rosińska,Lynda Edwards; New Password B1+ (podręcznik + ćwiczenia); wyd. Macmillan

      Język hiszpański       

      Język francuski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

       

      D Małgorzata Spychała, Descubre 2,  Wydawnictwo: Draco. 2bdf (z prof. Pacheco)

      Małgorzata Spychała, Descubre 1 i Descubre 2,  i zeszyty ćwiczeń Wydawnictwo: Draco   ( prof. Carlos Munar) 

      Boutegege Regine, Bello Alessandra, Poirey Carole, Supryn-Klepcarz Magdalena

      Exploits 1,2/ podręcznik i zeszyt ćw,/

      Wydawnictwo PWN

      Historia

      Jarosław Czubaty

      ,,Historia 2”

      podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

      Zakres podstawowy

      Nowa edycja

      WSiP

       

      Historia i teraźniejszość

      Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński,Tomasz Grochowski, Witold Pelczar

      Historia i teraźniejszość 2 Liceum i technikum.

      Zakres podstawowy

      WSiP

       

      Geografia

      Oblicza geografii 2 zakres podstawowy

      T. Rachwał, R. Uliszak

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Biologia

      Biologia na czasie 2

      Autorzy Anna Helmin, Jolanta Holeczek

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Chemia

      Romuald Hassa, Aleksander Mrzigod, Janusz Mrzigod, „To jest chemia 2” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      zakres podstawowy

      Nowa Era

        kontynuacja podręcznika z klasy 1

      podręcznik + karty pracy

      Fizyka

      Marcin Braun, Weronika Śliwa

       “Odkryć fizykę 2” podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

       

      Matematyka

      MATeMAtyka 2 zakres podstawowy

      W. Babiański, l. Chańko

      Nowa Era

      podręcznik 

      Informatyka

      Informatyka na czasie 2 zakres podstawowy. 

      Nowa Era

      podręcznik

      Podstawy przedsiębiorczości

      Podstawy przedsiębiorczości 1

      J. Korba, Z. Smutek

      Operon

      podręcznik+

      karty pracy

      Historia sztuki

      Informację o podręczniku przekaże nauczyciel we wrześniu.       

      2e (matematyka/geografia/angielski)

      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

       

      autor/tytuł

       

      wydawnictwo

       

      uwagi

      Język polski

      Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

      Na początku roku kontynuacja podręcznika Ponad słowami 1.2 (z klasy 1)

      Język angielski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

      Język hiszpański/niemiecki, francuski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

       

      D Małgorzata Spychała, Descubre 2,  Wydawnictwo: Draco. 2ce (z prof. Pacheco) 

      Małgorzata Spychała, Descubre 1 i Descubre 2,  i zeszyty ćwiczeń Wydawnictwo: Draco   ( prof. Carlos Munar)

      Boutegege Regine, Bello Alessandra, Poirey Carole, Supryn-Klepcarz Magdalena

      Exploits 1,2/ podręcznik i zeszyt ćw,/

      Wydawnictwo PWN

      Historia

      Jarosław Czubaty

      ,,Historia 2”

      podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

      Zakres podstawowy

      Nowa edycja

      WSiP

       

      Historia i teraźniejszość

      Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński,Tomasz Grochowski, Witold Pelczar

      Historia i teraźniejszość 2 Liceum i technikum.

      Zakres podstawowy

      WSiP

       

      Geografia

      Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony

      T. Rachwał, W. Kilar

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy + atlas geograficzny

      Biologia

      Biologia na czasie 2

      Autorzy Anna Helmin, Jolanta Holeczek

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Chemia

      Romuald Hassa, Aleksander Mrzigod, Janusz Mrzigod, „To jest chemia 2” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      zakres podstawowy

      Nowa Era

      kontynuacja podręcznika z klasy 1

      podręcznik + karty pracy

      Fizyka

      Marcin Braun, Weronika Śliwa 

      “Odkryć fizykę 2” podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

       

      Matematyka

      MATeMAtyka 2 zakres podstawowy i rozszerzony

      W. Babiański, l. Chańko

      Nowa Era

      podręcznik

      Informatyka

      Informatyka na czasie 2 zakres podstawowy. 

      Nowa Era

      podręcznik

      Podstawy przedsiębiorczości

      Podstawy przedsiębiorczości 1

      J. Korba, Z. Smutek

      Operon

      podręcznik+

      karty pracy
       

      2f (biologia/chemia/angielski)

      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

       

      autor/tytuł

       

      wydawnictwo

       

      uwagi

      Język polski

      Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

      kl.2. cz1 i cz2

      we wrześniu jeszcze kontynuacja podręcznika kl.1. cz.2.

      Język angielski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

      Język hiszpański

       

      Język francuski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

       

      D Małgorzata Spychała, Descubre 2,  Wydawnictwo: Draco.

      Boutegege Regine, Bello Alessandra, Poirey Carole, Supryn-Klepcarz Magdalena

      Exploits 1,2/ podręcznik i zeszyt ćw,/PWN

      Wydawnictwo PWN

      Historia

      Jarosław Czubaty

      ,,Historia 2”

      podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

      Zakres podstawowy

      Nowa edycja

      WSiP

       

      Historia i teraźniejszość

      Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński,Tomasz Grochowski, Witold Pelczar

      Historia i teraźniejszość 2 Liceum i technikum.

      Zakres podstawowy

      WSiP

       

      Geografia

      Oblicza geografii 2 zakres podstawowy

      T. Rachwał, R. Uliszak

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Biologia

      Biologia na czasie 2 

      Autorzy Marek Guzik, Ryszard Kozik

      Nowa Era

      podręcznik + maturalne karty pracy

      Chemia

       

      Chemia

      Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      A.Czerwińska,A.Czerwiński,M.Jelińska-Kazimierczuk,K.Kuśmierczyk

      zakres rozszerzony

      WSiP

      kontynuacja z klasy 1 podręcznika i maturalnych kart pracy

      Fizyka

      Marcin Braun, Weronika Śliwa 

      “Odkryć fizykę 2” podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

       

      Matematyka

      MATeMAtyka 2 zakres podstawowy

      W. Babiański, l. Chańko

      Nowa Era

      podręcznik 

      Informatyka

      Informatyka na czasie 2 zakres podstawowy. 

      Nowa Era

      podręcznik

      Podstawy przedsiębiorczości

      Podstawy przedsiębiorczości 1

      J. Korba, Z. Smutek

      Operon

      podręcznik+

      karty pracy
       

      2g (geografia/WOS/angielski)

      2i (geografia/WOS/angielski)

      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

       

      autor/tytuł

       

      wydawnictwo

       

      uwagi

      Język polski

      Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

      cz1 i cz2

      Język angielski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

      Język francuski/hiszpański (klasa 2g)


       

      Język niemiecki (klasa 2i)

      Boutegege Regine, Bello Alessandra, Poirey Carole, Supryn-Klepcarz Magdalena

      Exploits 1,2/ podręcznik i zeszyt ćw,/

      Wydawnictwo PWN

      D Małgorzata Spychała, Descubre 2,  Wydawnictwo: Draco. 2agh (z prof. Pacheco) 

      Historia

      Jarosław Czubaty

      ,,Historia 2”

      podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

      Zakres podstawowy

      Nowa edycja

      WSiP

       

      Wiedza o społeczeństwie

      Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek 

       

      ,,W centrum uwagi 2”

      podręcznik dla liceum i technikum.

      Zakres rozszerzony

      Nowa podstawa programowa 2022

      Nowa Era

       

      Geografia

      Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony

      T. Rachwał, W. Kilar

      Nowa Era

      podręcznik + maturalne karty pracy + atlas geograficzny

      Biologia

      Biologia na czasie 2

      Autorzy Anna Helmin, Jolanta Holeczek

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Chemia

      Romuald Hassa, Aleksander Mrzigod, Janusz Mrzigod, „To jest chemia 2” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      zakres podstawowy

      Nowa Era

      kontynuacja podręcznika z klasy 1

      podręcznik + karty pracy

      Fizyka

      Marcin Braun, Weronika Śliwa “Odkryć fizykę 2” podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

       

      Matematyka

      MATeMAtyka 2 zakres podstawowy

      W. Babiański, l. Chańko

      Nowa Era

      podręcznik 

      Informatyka

      Informatyka na czasie 2 zakres podstawowy. 

      Nowa Era

      podręcznik

      Podstawy przedsiębiorczości

      Podstawy przedsiębiorczości 1

      J. Korba, Z. Smutek

      Operon

      podręcznik+

      karty pracy

      Historia i teraźniejszość

      Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński,Tomasz Grochowski, Witold Pelczar

      Historia i teraźniejszość 2 Liceum i technikum.

      Zakres podstawowy

      WSiP

              

      2h (historia/WOS/angielski)

      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

       

      autor/tytuł

       

      wydawnictwo

       

      uwagi

      Język polski

      Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska, Ponad słowami 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

      cz1 i cz2

      Język angielski

      Informację o podręcznikach każdej z grup przekażą nauczyciele.

      Język francuski/hiszpański

      Boutegege Regine, Bello Alessandra, Poirey Carole, Supryn-Klepcarz Magdalena

      Exploits 1,2/ podręcznik i zeszyt ćw,/

      Wydawnictwo PWN

       

      D Małgorzata Spychała, Descubre 2,  Wydawnictwo: Draco. 2agh (z prof. Pacheco) 

      Historia

      Paweł Klint 

      ,,Zrozumieć przeszłość 2” podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

      Zakres rozszerzony

      Nowa podstawa programowa 2022

      Nowa Era

       

      Wiedza o społeczeństwie

      Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek 

       

      ,,W centrum uwagi 2”

      podręcznik dla liceum i technikum.

      Zakres rozszerzony

      Nowa podstawa programowa 2022

      Nowa Era

       

      Geografia

      Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony

      T. Rachwał, W. Kilar

      Nowa Era

      podręcznik + maturalne karty pracy + atlas geograficzny

      Biologia

      Biologia na czasie 2

      Autorzy Anna Helmin, Jolanta Holeczek

      Nowa Era

      podręcznik + karty pracy

      Chemia

      Romuald Hassa, Aleksander Mrzigod, Janusz Mrzigod, „To jest chemia 2” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      zakres podstawowy

      Nowa Era

      kontynuacja podręcznika z klasy 1

      podręcznik + karty pracy

      Fizyka

      Marcin Braun, Weronika Śliwa “Odkryć fizykę 2” podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum

      Nowa Era

       

      Matematyka

      MATeMAtyka 2 zakres podstawowy
      W. Babiański, l. Chańko

      Nowa Era

      podręcznik 

      Informatyka

      Informatyka na czasie 2 zakres podstawowy. 

      Nowa Era

      podręcznik

      Historia i teraźniejszość

      Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, Marian Buczyński,Tomasz Grochowski, Witold Pelczar

      Historia i teraźniejszość 2 Liceum i technikum.

      Zakres podstawowy

      WSiP

       

      Podstawy przedsiębiorczości

      Podstawy przedsiębiorczości 1

      J. Korba, Z. Smutek

      Operon

      podręcznik+

      karty pracy

       

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
  • Logowanie