• List do Rodziców

    • Szanowni Rodzice,

      29 września br., miało miejsce pierwsze spotkanie Rady Rodziców naszej szkoły. Ustępujące Prezydium przedstawiło sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021, które zostało przyjęte przez nową Radę. Następnie przedstawiciele klas wybrali Prezydium oraz Komisję Skrutacyjną na tegoroczną kadencję.

      Podczas spotkania:

      ●        pozytywnie zaopiniowano propozycję Dyrektora Szkoły dotyczącą dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych,

      ●        pozytywnie zaopiniowano „Program Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego” oraz „Regulamin Monitoringu Wizyjnego”,

      ●        uchwalono wprowadzenie „Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego”.

      Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie składek na  działalność Rady Rodziców.

      W tym roku szkolnym składka pozostała na niezmienionym poziomie w wysokości 20 złotych za miesiąc lub 200 złotych za cały rok szkolny od każdego ucznia. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na potrzeby uczniów naszej szkoły, a ponoszone wydatki dokumentują podjęte uchwały, faktury i szczegółowe rozliczenia budżetu z każdego roku szkolnego, które są weryfikowane przez Komisję Rewizyjną.

     Pragniemy nadmienić, że wszelkim inicjatywom angażowania Państwa środków przyświeca idea, aby trafiły one zawsze do jak najszerszej grupy naszych dzieci. W latach ubiegłych dzięki tym środkom możliwy był między innymi: zakup materiałów dydaktycznych wpierających proces nauczania, zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego nagłośnienia auli, ale również puff i gier planszowych do biblioteki czy dystrybutora wody gorącej i zimnej oraz nagród dla uczestników konkursów wewnątrzszkolnych i wiele innych inicjatyw.

     Mamy na uwadze aby nasze plany jak najbardziej dostosować do realnych potrzeb artykułowanych przez wszystkich członków szkolnej społeczności – w tym rodziców. Prosimy zatem o kierowanie do nas, najchętniej przez członków Rady – reprezentantów klas, Państwa spostrzeżeń i oczekiwań.

      Wysokość proponowanej przez nas składki jest, według Rady Rodziców, optymalna. Jednocześnie zapewniamy, że każda darowizna będzie niezmiernie wartościowa, nawet w wysokości niższej niż rekomendowana. Finansowe uczestnictwo w życiu szkoły jest konsultowane i przemyślane, udokumentowane oraz weryfikowalne przez Komisję Rewizyjną.

      Prosimy o wpłaty wyłącznie na rachunek bankowy Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Felińskiego 15, nr 43 1240 2063 1111 0010 6017 8889, z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy.

      Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym wspólnym działaniom uda nam się urozmaicić uczniom przebywanie w szkole oraz pomóc rozwijać własne pasje i zainteresowania.

      Dziękujemy bardzo rodzicom, którzy dokonali wpłat lub są w trakcie ich realizacji a rozważających zasadność mocno zachęcamy.

      Z poważaniem,

      Prezydium Rady Rodziców w składzie:

      Radosław Panasiuk – przewodniczący Rady Rodziców

      Magdalena Dzierzyk – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

      Monika Jankowska – skarbnik Rady Rodziców

      Marta Reaud – sekretarz Rady Rodziców

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
  • Logowanie