• Skład RR

     • Rada rodziców reprezentuje wszystkich rodziców w szkole. Rodzice w każdej z klas wybierają swojego przedstawiciela do rady, która następnie wybiera prezydium.

      Przewodniczący rady rodziców - pan Radosław Panasiuk

      wiceprzewodnicząca rady - pani Magdalena Dzieżyk

      skarbnik rady - pani Monika Jankowska

      sekretarz rady - pani Marta Reaud

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
  • Logowanie